in ,

น้ำยาสรรพรส

น้ำยาสรรพรส เป็นน้ำยาที่ใช้ได้กับมนุษย์เท่านั้น (แฮกริด ซึ่งเป็นลูกครึ่งยักษ์ ไม่สามารถใช้ได้) – นักรบผู้ล่วงลับ ภาค 7

Report

What do you think?

Written by hogwarts934

ไม้กายสิทธิ์ ของตัวละครในแฮร์รี่ พอตเตอร์

เอลเดร็ด วอร์เพิล – ตัวละครในแฮร์รี่ พอตเตอร์