in ,

หนังสือ Curses and Counter-Curses อยู่ตรงไหน? (วิธีเล่น Pottermore)

ถาม: หนังสือ Curses and Counter-Curses อยู่ตรงไหน? [Pottermore Spoiler]

ตอบ: สามารถหาหนังสือได้ในบทที่ 12 ตอน “Christmas at Hogwarts” หนังสือจะวางอยู่บนเก้าอี้ม้านั่ง ก่อนถึงโต๊ะค่ะ 

ตามภาพด้านบน

 

 

หนังสือ Curses and Counter-Curses สามารถใช้ทำอะไร?

ตอบ: ถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้ ก็จะไม่สามารถใช้คาถาบางคาถาใน Wizard’s Duel ค่ะ
การมี หนังสือ Curses and Counter-Curses จะทำให้เราสามารถใช้คาถา Full Body-Bind (เพ็ตตริฟิคัสโททาลัส) ซึ่งเป็นคาถาที่ทรงพลังมากที่สุดในตอนนี้ สามารถร่ายได้สูงสุดถึง 145 คะแนน .. อย่าลืมว่า ใน Wizard’s Duel วัดกันด้วยพลังของคาถา ใครร่ายได้มากกว่า ก็ได้คะแนนบ้านไปเลยล่ะ!

 

ตอบคำถาม หนังสือ Curses and Counter-Curses อยู่ตรงไหน? (Pottermore Tips)

บทความโดย Renaissance HP-Platform934.com
ลิ้งค์บทความ: http://www.hp-platform934.com/index.php/pottermore-tips/item/209-curses-and-counter-curses-book.html
หากนำบทความนี้ไปใช้ กรุณาให้เครดิตตามด้านบน

Report

What do you think?

Written by hogwarts934

วิธีเพิ่มเกลเลียน — Pottermore [Spoiler]

วิธีเล่น Pottermore (พอตเตอร์มอร์)