in

กระทรวงเวทมนตร์ (Ministry of Magic)

กระทรวงเวทมนตร์

 

ในกระทรวงเวทมนตร์ประกอบด้วยกองต่างๆ อาทิ

1. กองการบังคับใช้กฏหมายเวทมนตร์ เป็นกองที่ใหญ่ที่สุดในกระทรวงเวทมนตร์ ซึ่งกองอื่นๆ ที่เหลือต้องรับคำสั่งจากกองนี้ในบางกรณี แต่อาจยกเว้นได้สำหรับกรณีของกองปริศนา

2. กองออกระเบียบและควบคุมสัตว์วิเศษ ใหญ่เป็นอันดับสองในกระทรวงเวทมนตร์ มีหน้าที่จัดการเรื่องความต้องการอันหลากหลายของสัตว์วิเศษสายพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแล ด้วยวิธีต่างๆ กันไป

Report

What do you think?

Written by hogwarts934

รถเมล์อัศวินราตรี (Knight Bus) คืออะไร อยากขึ้นต้องเรียกรถยังไง - คิดค่าโดยสารเท่าไร

รถเมล์อัศวินราตรี (Knight Bus) คืออะไร อยากขึ้นต้องเรียกรถยังไง – คิดค่าโดยสารเท่าไร

Pufferfish Eyes — เครื่องปรุงยา — Pottermore และ สถานที่พบ