in

นกฟีนิกซ์

นกฟีนิกซ์ เป็น สัญลักษณ์ของการตายแล้วเกิดใหม่

ทำรังอยู่สูงมากบนยอดเขาที่มนุษย์ไม่สามารถปีนถึงหากไม่ใช้เวทมนตร์ช่วย

Report

What do you think?

Written by hogwarts934

โหวต สแตมป์แฮร์รี่ พอตเตอร์ !!! ของกรมไปรษณีย์อเมริกา

หนังสือ ปรัชญาแห่งมนุษย์ : เพราะเหตุใดมักเกิ้ลจึงเลือกที่จะไม่รับรู้